Zorgnieuws | Actualiteiten in de zorg
x

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord over voorstellen van Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten


Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord over de voorstellen van wet, over de regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliënten).
 
Lees het originele artikel

x

Memorie van antwoord over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten


Memorie van antwoord over de voorstellen van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), en regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische verstandelijk gehandicapte cliënten).
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over brief NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz


Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de brief van NZa over cliëntondersteuning en wachtenden in de Wlz.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over diverse rapporten jeugd


Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer diverse rapporten aan op het gebied van jeugd.
 
Lees het originele artikel

x

Uitstelbrief Kamervragen over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans


Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen Van Nispen (SP) over hoe de supportersclub Oranje zichzelf verrijkte ten koste van de fans.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over jeugdhulp in strafrechtelijk kader


Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de beschikbaarheid van jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over aanbieding Werkplan Nederlandse Sportraad


Minister Schippers (VWS) stuurt het werkplan 2018 van de Nederlandse Sportraad aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.
 
Lees het originele artikel

x

Beantwoording Kamervragen over hepatitis e in varkensvleesproducten


Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over hepatitis e in varkensvleesproducten.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Actieplan Preventie Gehoorschade


Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot het Actieplan Preventie Gehoorschade.
 
Lees het originele artikel

x

Kamerbrief over pilot beleidsevaluaties VWS


Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeren de Tweede Kamer over de pilot beleidsevaluaties VWS. De pilot heeft als doel werkende weg het inzicht in de kwaliteit van het beleid en het effect hiervan op de samenleving te verbeteren.
 
Lees het originele artikel